Independence Hall

อินดิเพนเดนซ์ฮอลล์ (อังกฤษ: Independence Hall) คือศูนย์กลางของอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติอินดิเพนเดนซ์ เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่บนถนนเชสต์นัตระหว่างถนนที่ 5 กับ 6 ในช่วงแรก อาคารนี้เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ที่มีการอภิปรายแก้ไขและลงมติเห็นชอบคำประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกาและรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา

ตัวอาคารสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1753 ในฐานะสภานิติบัญญัติของอาณานิคมสำหรับจังหวัดเพนซิลเวเนีย (ต่อมาคือศาลาว่าการรัฐเพนซิลเวเนีย) และกลายเป็นสถานที่หลักในการจัดการประชุมใหญ่สภาแห่งทวีปหรือสภาอาณานิคมรอบที่ 2 (Second Continental Congress) เมื่อ ค.ศ. 1775-1783 นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของการประชุมยกร่างรัฐธรรมนูญในฤดูร้อน ค.ศ. 1787 อาคารแห่งนี้คือส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติอินดิเพนเดนซ์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ค.ศ. 1979