พิพิธภัณฑ์ Barnes Foundation

พิพิธภัณฑ์ Barnes Foundation เป็น สถาบัน การศึกษาด้านศิลปะและพืชสวนแห่งอเมริกาที่มีที่ตั้งใน Lower Merion , Pennsylvania , ย่านชานเมือง ฟิลาเดลเฟีย และ โลแกนจัตุรัส ฟิลาเดลเฟีย ก่อตั้งเมื่อปีพ. ศ. 246

Read more