ฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia)

ฟิลาเดลเฟีย (อังกฤษ: Philadelphia) Philadephia หรือที่ เรียกกันว่า Philly หรือ The City of Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของ America เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองที่มีพื้นที่เมืองจากประชากรเป็นอันดับ 5และมีผู้บริโภคสื่อมากเป็นอันดับ 4 จากการสำรวจของนีเซน มีเดีย รีเสิร์ช และเป็นเมืองที่มีพลเมืองหนาแน่นเป็นอันดับที่ 49 ของโลก

  • ฟิลาเดลเฟียยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาชั้นนำคือ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และ Drexel University
  • สถานบินประจำเมืองคือ ท่าอากาศยานนานาชาติฟิลาเดลเฟีย